Hogeschool van Amsterdam

Stad in beweging

Hoe kan Amsterdam een sportieve stap voorwaarts zetten?

Evenement

Met zijn fietspaden, vele parken en overvloedige water biedt Amsterdam legio mogelijkheden aan inwoners die graag bewegen. Toch zitten nog te veel Amsterdammers te vaak stil. Hoe kan, bij het inrichten van de stad, nog beter gekeken worden naar het stimuleren van sport en beweging? En wat is er verder voor nodig om meer Amsterdammers in beweging te krijgen? In dit programma brengen we inspirerende voorbeelden voor het voetlicht en verkennen we de mogelijkheden met experts.

Joey van der Bie onderzoekt  de rol die techniek kan spelen om mensen in beweging te krijgen. Hij geeft een presentatie over het project EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces. Het gaat om een app waarmee mensen met een visuele beperking beter door de stad kunnen navigeren.

Samen met Katelijne Boerma, Mirka Janssen en Diederik Fit richten we onze blik op de toekomst en kijken we naar de jeugd. De laatste is programmamanager van Topscore Amsterdam, een gemeentelijke organisatie die middelbare scholieren de mogelijkheid biedt om tijdens en na schooltijd kennis te maken met diverse sporten. Janssen is verbonden aan het lectoraat Bewegen in en om de School en doet samen met andere HvA-onderzoekers en ALO-studenten al ruim vijf jaar onderzoek naar de motoriek van 5000 Amsterdamse schoolkinderen op dertig scholen. Katelijne Boerma richt zich als fietsburgemeester vooral op de jongste jeugd. Door het gesprek met vele basisschoolleerlingen aan te gaan, wil ze de fietswensen van de kinderen in kaart brengen.

Sprekers HvA

  • Mirka Janssen, lector Bewegen in en om de School
  • Katelijne Boerma, docent Bewegen, Sport en Voeding én fietsburgemeester van Amsterdam
  • Joey van der Bie, onderzoeker lectoraat Digital Life

Programma

Dinsdag 18 juni 9.30-12.30 uur in de RAI
Meer informatie en aanmelden

Contactpersoon HvA: Mirka Janssen (Urban Vitality)

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 5 juni 2019