Hogeschool van Amsterdam

Campussen als hotspots

Metropolitan conference Campus Amsterdam

Evenement

Campussen zijn de hotspots van de hedendaagse 'kenniseconomie'. Hier vormen we nieuwe samenwerkingsverbanden, bereiden we talent voor op de toekomst en brengen we innovatie tot stand. De regio Amsterdam heeft veel campussen, innovatiedistricten en proeftuinen, elk met unieke en diverse kenmerken en thematische focus.

Campus Amsterdam werd in 2018 opgericht om kennisuitwisseling tussen deze diverse kennisdistricten te stimuleren, maar ook om kenniscreatie te ondersteunen en cross-over samenwerking op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag mogelijk te maken. De lectoraten Urban Economic Innovation en Visual Methodologies van de HvA delen hun kennis over campussen in de stad en regio.

Sprekers HvA

  • Matthijs ten Berge, directeur Amsterdam Creative Industries Network (ACIN)
  • Willem van Winden, lector Urban Economic Innovation
  • Sabine Niederer, lector Visual Methodologies

Donderdag 20 juni 9.30 -12.30 uur
Pakhuis de Zwijger, IZ Zaal
Meer informatie en aanmelden

Contactpersoon HvA: Matthijs ten Berge

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 7 juni 2019