Centre for Financial Innovation

Verantwoord ondernemen is zo eenvoudig nog niet

Web

Terwijl er brede overeenstemming is over de noodzaak van duurzame economische transformatie, voelen burgers, bedrijven en overheden zich steeds vaker onmachtig daadwerkelijk iets te doen.

Regelgeving en rapportagesystemen helpen slechts beperkt bij de noodzakelijke verandering. Willen organisaties daadwerkelijk stappen maken, dan moeten ze hun eigen eenvoud organiseren, aldus lector Frank Jan de Graaf.

Referentie de Graaf, F. J. (2022). Verantwoord ondernemen is zo eenvoudig nog niet. Web publication or website, Me Judice. https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/verantwoord-ondernemen-is-zo-eenvoudig-nog-niet
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 22 november 2022