Centre for Financial Innovation

Optimalisering financieel advies aan mkb-ondernemers

Praktijkverkenning stappenplan gestapeld financieren

Verslag

In het kader van het onderzoeksproject ‘MKB-advies over gestapeld financieren’ - een SIA Raak MKB project van HvA, HU en de CrowdfundingHub - is een eerder opgesteld stappenplan voor gestapeld financieren in de praktijk getest.

Tien onafhankelijke financieel adviseurs hebben stap voor stap aangegeven hoe hun zij tot hun laatste financieringsvoorstellen zijn gekomen. Er heeft kruisvalidatie plaats gevonden met een set van zeventien andere interviews over de werkwijze van financieel adviseurs.

Het testen heeft geleid tot een vier belangrijke aanscherpingen om tot bewustere keuzes te komen bij financieringsaanvragen. Bij de ‘Intake’ moet onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe en bestaande klanten. Bij de laatste groep wordt sneller gefocust op het business plan en is minder aandacht nodig voor financiële informatie over het bedrijf en voor het inschatten van de ondernemer.

Een andere belangrijke toevoeging is dat financieel adviseurs bij de “Intake” eerst controleert of er werkelijk externe financiering nodig is. Bij een deel van de aanvragen kan beter gebruik worden gemaakt van interne kapitaalmiddelen, verbetering van het debiteuren- of voorraadbeheer en leasing of factoring. Bij het “Ontwerp” is het ‘opknippen van de aanvraag’ opgenomen. Het merendeel van de financieel adviseurs heeft de voorkeur om aanvragen bij één financier, in veel gevallen een bank, in te dienen. Als argumentatie hiervoor worden de tijdsbesteding van de adviseur, het gemak, de lage kosten en bekendheid van de klant met deze financier genoemd.

Om een bewustere afweging te maken is de stap ‘opknippen aanvraag’ geëxpliciteerd in drie opties: aanvragen bij één financier (met daarbij de vraag of dit tot de optimale oplossing leidt), opknippen aanvraag in rondes of aanvragen bij meerdere financiers tegelijkertijd uitzetten.

Tot slot is bij ‘Beheer’ opgenomen dat de totale financieringsportefeuille wordt gemonitord en niet alleen de verstrekte financiering, zoals doorgaans gebeurt.

Referentie Udo, R., van Teeffelen, L., de Graaf, F. J., & Rauwerda, K. (2019). Optimalisering financieel advies aan mkb-ondernemers: Praktijkverkenning stappenplan gestapeld financieren. Hogeschool van Amsterdam. https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/optimalisering-financieel-advies-aan-mkbondernemers-praktijkverkenning-stappenplan-gestapeld-financi
Gepubliceerd door  CAREM 1 april 2019