Centre for Financial Innovation

Het belang van de geschiedenis voor de bedrijfsvoering

Cultuur en historie binnen organisaties

Artikel

In dit artikel beschrijven we welke rol geschiedenis en cultuur kunnen spelen in de bedrijfsvoering. De geschiedenis van een bedrijf of organisatie draagt namelijk bij aan de cultuur ervan en kan dus expliciet worden ingezet om die cultuur te beïnvloeden.

We staan daarbij eerst stil bij het begrip cultuur en de cultuur van organisaties. Daarbij beschrijven we de link tussen cultuur en geschiedenis. Op welke wijze geschiedenis invloed kan uitoefenen op de bedrijfsvoering, en via welke bedrijfsonderdelen invloed kan worden uitgeoefend, komt daarna in beeld.

Tot slot besteden we kort aandacht aan de rol van de bedrijfscollectie en bedrijfshistorici; twee onderwerpen die in het voorgaande dan een aantal keer genoemd zijn. Op diverse plaatsen in dit stuk geven we illustraties van wat we beweren.

Referentie de Jong, G., & Meurs, D. (2021). Het belang van de geschiedenis voor de bedrijfsvoering: Cultuur en historie binnen organisaties. Management & Organisatie , 75(2), 61-73. https://www.tijdschriftmeno.nl/artikel/17099/Het-belang-van-de-geschiedenis-voor-de-bedrijfsvoering-Cultuur-en-historie-binnen-organisaties
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

Desiree Meurs

Publicaties:

Research database