Centre for Financial Innovation

Dit zijn de competenties die controllers in huis moeten hebben

Web

Er wordt steeds meer gevraagd van controllers en zij vervullen diverse rollen in organisaties. Dat vraagt het nodige op het vlak van de competenties. Hoe doet een controller dit in de praktijk? Welke competenties zijn gewenst voor een professionele invulling van de controlfunctie? En in hoeverre beschikken controllers hierover? Onderzoekers vroegen het aan de controllers zelf, én aan hun businesspartners.

Er zijn verscheidene lijsten met competenties voor controllers in omloop, ook vanuit beroepsverenigingen. Het onderzoek (zie kader) baseert zich op een lijst die is opgesteld door Birkett (2002). Deze systematische lijst is in eerder onderzoek naar competenties op het vlak van accounting gehanteerd en onderscheidt competenties op twee niveaus.

Het eerste niveau betreft de categorieën van competenties; denken (cognitief) of doen (gedrag). De set van competenties, een logische groepering van competenties die dicht bij elkaar liggen, vormt het tweede niveau. Birkett verheldert de competenties met voorbeelden.

Referentie de Jong, G. (Author), Budding, T. (Author), & Smit, M. (Author). (2021). Dit zijn de competenties die controllers in huis moeten hebben. Web publication or website, cmweb.nl . https://cmweb.nl/2021/07/dit-zijn-de-competenties-die-controllers-in-huis-moeten-hebben/
Gepubliceerd door  CAREM 22 juli 2021

Publicatiedatum

jul 2021

Auteur(s)

Tjerk Budding
Marion Smit

Publicaties:

Research database