Centre for Financial Innovation

De twee-eenheid van onderzoek en onderwijs

Tien principes voor praktijkonderzoek

Artikel

De relatie tussen onderzoek en onderwijs is van oudsher een punt van discussie. Op basis van tien principes, ontleend aan het pragmatisme, concluderen Frank Jan de Graaf en Gert de Jong dat deze twee niet zonder elkaar kunnen.

Referentie de Graaf, F. J., & de Jong, G. (2019). De twee-eenheid van onderzoek en onderwijs: Tien principes voor praktijkonderzoek. TH&MA Hoger Onderwijs, 2019(4), 74-78.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2019