Centre for Financial Innovation

Controller moet eigen rol en positie herdefiniëren

beroepsopvatting in de praktijk

Artikel

Is de controller een boekhouder of een businesspartner? Waaruit het vak van een controller bestaat is allerminst duidelijk. Zelfs controllers kunnen vaak niet onder woorden brengen wat hun functie precies inhoudt. De auteurs van dit artikel pleiten ervoor dat de controller zich weer geheel ten dienste stelt aan de doelstellingen die ‘zijn’ organisatie nastreeft. Het zal de effectiviteit van de functie ten goede komen.

Referentie de Graaf, F. J., & van der Wal, H. (2012). Controller moet eigen rol en positie herdefiniëren: beroepsopvatting in de praktijk. Finance & Control, 12(april), 38-43.
Gepubliceerd door  CAREM 1 april 2012

Publicatiedatum

apr 2012

Auteur(s)

Hidde van der Wal

Research database