Centre for Financial Innovation

Civic Crowfundingmonitor

de stand van zaken

Web

Er waait een frisse wind door de dorpen en steden van Nederland. Bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn bezig met creatieve ideeën en projecten voor hun omgeving: buurttuinen, nieuwe zorgconcepten, ontmoetingsplekken, bewonersbedrijven en lokale producten.

Al dit soort lokale initiatieven geven invulling aan hoe onze buurten, dorpen en steden er nu en in de toekomst uitzien. Mensen geven kleur aan hun eigen omgeving en woonplaats. Steeds vaker voeren zij daarbij zelf campagne om anderen actief te betrekken, om hun enthousiasme over te dragen, en om geld, hulp en middelen in te zamelen om het initiatief te realiseren.

Deze eerste ‘Civic Crowdfundingmonitor van Nederland’ maakt de opkomst van campagnes zichtbaar, als instrument om initiatieven van onderop mogelijk te maken. Het doel van de Civic Crowdfundingmonitor is om helder overzicht te geven van de stand van zaken rond civic crowdfunding in Nederland en van de meest relevante ontwikkelingen voor de toekomst.

Bekijk via deze link de publicatie (pdf).

Referentie Legters, V., Bakker, E., de Graaf, F. J., Verleg, B., Arnoldus, M., van Tilburg, A., & Lacroix, B. (2017). Civic Crowfundingmonitor: de stand van zaken. Web publication or website, Hogeschool van Amsterdam. http://www.civicmonitor.nl/
Gepubliceerd door  CAREM 18 mei 2017

Publicatiedatum

mei 2017

Auteur(s)

Valérie Legters
Ezrah Bakker
Ben Verleg
Martijn Arnoldus
Aster van Tilburg
Bart Lacroix
Bart Lacroix

Publicaties:

Research database