Centre for Financial Innovation

Vakbekwaamheid en de professional in Finance & Accounting

Bloemlezing (anthologie)

Kenmerkend voor een hbo-opleiding is de verwevenheid van theorie en praktijk. Studenten worden opgeleid om uiteindelijk als professional het beroepsveld te betreden, voorzien van eenstevige theoretische bagage maar ook met vakmanschap, een onderzoekende houding en eenbrede blik op de context waarin zij opereren. De opleiding biedt daartoe specifieke vakken maaris ook gericht op een meer algemene vorming, de tegenwoordig veelbesproken bildung.

In een reeks van vier publicaties wil de onderzoekslijn ‘Responsive Finance’ van de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Corporate Governance & Leadership, een aantal thema’s onder de loep nemen die centraal staan in het debat over de beroepsmatige vorming van studenten die bedrijfseconomische opleidingen volgen.
Deze publicatie behandelt het thema professioneel vakmanschap. Judith Zielstra betoogt dat dit op zich een ongelukkige term is en dat we beter kunnen spreken van vakbekwaamheid. Om die te bereiken is een juiste balans tussen vakspecifieke kennis en de meer algemene bildung belangrijk. Gert de Jong benadrukt het belang van praktische kennis en van reflectie: nadenken over eerdere ervaringen en wel zo, dat die eerdere ervaringen als leermomenten kunnen dienen voor toekomstig handelen. Frank Jan de Graaf, ten slotte, richt zich op processen van besluitvorming en laat zien hoe in de theoretische benadering van de economie onvoldoendeaandacht is geweest voor de context waarin beslissingen worden genomen en voor waarden
die hierbij een rol spelen. Het eerste deel van deze reeks richtte zich op de algemene vorming van de studenten en verscheen in 2014: Bildung en de professional in finance & accounting (Zielstra, de Jong, Krabbe, & de Graaf, 2014). De twee laatste publicaties stellen de thema’s onderzoekend vermogen, en beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie aan de orde.

Referentie de Jong, G. P., de Graaf, F. J., & Zielstra, J. (2016). Vakbekwaamheid en de professional in Finance & Accounting. Hogeschool van Amsterdam, CAREM.
Gepubliceerd door  CAREM 1 maart 2016

Publicatiedatum

mrt 2016

Auteur(s)

J. Zielstra

Publicaties:

Research database