Centre for Financial Innovation

Bankwezen heeft te lang het verkeerde rolmodel gevolgd

Web

Momenteel zoekt de commissie Wijffels naar nieuwe bankmodellen voor Nederland. De commissie doet aanbevelingen over hoe spaargeld in de toekomst wordt beschermd bij een bankfaillissement. Hierachter ligt de vraag hoe private en publieke belangen worden vastgelegd in de structuur van het Nederlandse bankwezen. De geschiedenis laat zien dat de private bank een onjuist rolmodel is gebleken. Eigenlijk gaat het in Nederland altijd om vormen van publiek-private samenwerking bij banken of nemen belanghebbenden zelf het initiatief tot een bank.

Referentie de Graaf, F. J. (2012). Bankwezen heeft te lang het verkeerde rolmodel gevolgd. Web publication or website, Mejudice. http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/bankwezen-heeft-te-lang-het-verkeerde-rolmodel-gevolgd
Gepubliceerd door  CAREM 22 november 2012

Publicatiedatum

nov 2012

Auteur(s)


Publicaties:

Research database