Centre for Financial Innovation

Culturele kracht en het onverwachte

Onderzoeksproject financiën culturele sector

Project

Het onderzoeksproject ‘Culturele kracht en het onverwachte’ beoogt zakelijk leiders van podiumkunstinstellingen instrumentarium te bieden dat hen in staat stelt strategische en financiële risico’s van hun organisatie te identificeren, te beheersen en bespreekbaar te maken in hun eigen organisatie. Het project wil uitgroeien tot een onderzoeksgroep die bijdraagt aan versterking van de culturele en creatieve sector, zoals een van de doelstellingen is van het Centre of Expertise for Creative Innovation.

Het instrumentarium helpt de zakelijk leiders ook om een balans te zoeken tussen enerzijds hun strategische en financiële risico’s en anderzijds hun artistieke en maatschappelijke risico’s. Het instrumentarium zal de terugkerende werkpraktijk van zakelijk leiders aan lange termijnbeleid koppelen.

Kennisbehoefte bij zakelijk leiders

Ondanks dat de culturele sector al een decennium lang bezig is met een professionaliseringslag verscheen in 2019 een brandbrief waarin wordt gepleit voor de dringende noodzaak tot professionalisering van het strategische en financiële risicobeleid van podiumkunsten.
Uit gesprekken over de implementatie van de governance code blijkt dat kennis over vormen van standaardisatie over financieel en strategisch beleid ontbreken. Zakelijk leiders in de culturele sector geven aan dat zij niet beschikken over de kennis en de instrumenten om risicomanagement effectief te kunnen uitvoeren. Dit onderzoek stapt in deze lacune.

Intensieve samenwerking hogescholen en werkveld

De RAAK-publiek subsidie is voor 2-jarig onderzoek voor hogescholen. De HvA werkt in dit project intensief samen met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Cultuur + Ondernemen en een achttal andere organisaties uit het werkveld, te weten:

Values of Culture & Creativity

Eye Filmmuseum

BlueYard (advies podiumkunsten)

Nederlandse Associatie Podiumkunsten

De Stilte (theater)

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)

Het Huis

Oorkaan (theater)

Le Guess Who

VSCD

De Coöperatie

Over het IJ

Off Script

Het project staat nadrukkelijk open voor meer deelnemers vanuit het werkveld.

De HvA onderzoekers zijn Frank Jan de Graaf, Micha Keijer en Pauline Koeleman.
De Onderzoekers vanuit de HKU zijn Walter van Andel, Lies Wijnterp en Esther Willemse.

Alexander van Ramselaar en Anna Bilker zijn vanuit Cultuur + Ondernemen bij het project betrokken.

Culturele Kracht is ook aangesloten bij het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI), thema Strengthen the eco-system of the creative sector.

Al eerder hebben de deelnemende partijen onderzoek gedaan naar financieel beleid van kunstenaars en andere creatieve professionals. Ook wordt actief samengewerkt met Northumbria University Newcastle en Baltic Center for Contemporary Art Newcastle-Gateshead in het project Accounting for Art.

Contact

Neem voor meer info over het onderzoek contact op met projectleider Pauline Koeleman.

Gepubliceerd door  CAREM 13 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 01 sep 2024