Centre for Financial Innovation

Van Goeden Huize

De onafhankelijke controlfunctie van woningcorporaties

Symposium

Op donderdagmiddag 19 mei vanaf 13.00 uur organiseert de HvA samen met Hofmeier - business partner voor financiële en organisatievraagstukken - en het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit een symposium over de onafhankelijke controlfunctie. Na onderzoek met o.a. vijftien woningcorporaties over met name de ‘persoon’, ‘positie’ en ‘beleid’ van de controller worden de eerste adviezen voor de inrichting van de controlfunctie gepresenteerd op het symposium.

Onafhankelijke controlfunctie

Voor grotere woningcorporaties is invulling van de onafhankelijke controlfunctie (wettelijk) verplicht. Maar welke taken wordt een controller in die functie geacht te vervullen? Welke positie in de organisatie is van belang en met welk (organisatie)beleid komt de functie optimaal tot z’n recht? Welke competenties zijn nodig en hoe ontwikkel je die? De HvA deed hier onderzoek naar in samenwerking met Hofmeier en het Zijlstra Center van de VU.

Tijdens het symposium presenteren we resultaten en geven we handvatten om de onafhankelijke controlfunctie verder te optimaliseren. In workshops demonstreren we werkvormen en gaan we met elkaar in gesprek. De wet biedt veel ruimte voor eigen invulling. Dan is het wel van belang de omstandigheden te creëren om die ruimte goed te benutten. Met de resultaten van het onderzoek krijgen woningcorporaties hiertoe instrumenten in handen.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 4 mei 2022

Datum

Startdatum 19 mei

Tijd

13:00 - 17:00 uur

Contact

Locatie

Fraijlemaborg (FMB)

Fraijlemaborg 133

1102 CV Amsterdam

020 523 6311