Centre for Economic Transformation | CET

Risico’s voor professionaliteit en integriteit

de schaduwkant van groepsverbondenheid

Artikel

Recente integriteitsschandalen binnen de Nationale Politie blazen de discussie over de gesloten cultuur van de organisatie nieuw leven in. Korpschef Akerboom is zich bewust van de risico’s van de door loyaliteit en collegialiteit gekenmerkte politiecultuur: “Je levert niet gemakkelijk kritiek op elkaar (…). Er is altijd een non-interventieprincipe, omdat je weet dat je elkaar nodig hebt. Wat zijn de gevolgen als ik me niet verenig met de dominante norm?” (Kleijwegt, 2018). Dit onderstreept het belang om waakzaam te zijn voor de schaduwkanten die verbondenheid in teams potentieel met zich meebrengt.

Referentie Essen, E., & Straathof, A. (2019). Risico’s voor professionaliteit en integriteit: de schaduwkant van groepsverbondenheid. Tijdschrift voor Coaching: visieblad voor professioneel begeleiden, 2019(4), 82-89.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2019

Publicatiedatum

dec 2019

Auteur(s)

Erik Essen
Alex Straathof

Publicaties:

Research database