Centre for Economic Transformation | CET

Burgerparticipatie: ontwikkelingstypen van bewonersverbanden

Interactie tussen participatieprofessionals en bewonersverbanden in beeld

Artikel

Overheden verwachten dat burgers steeds meer publieke taken op zich nemen. In dat kader organiseren burgers zich in bewonersverbanden die een brede variëteit aan publieke taken vervullen. Het belang en de impact van deze dienstverlening rechtvaardigt de vraag in hoeverre dit soort verbanden op langere termijn hun bijdragen kunnen blijven leveren, en wat voor type ondersteuning nodig is. In dit artikel beantwoorden we dan ook de volgende vraag: Welke fasen doorlopen bewonersverbanden die streven naar het leveren van duurzame bijdragen en wat is de rol van ondersteunende participatieprofessionals daarbij?

Voor beantwoording hebben onderzoekers twee jaar lang zeven Amsterdamse bewonersverbanden gevolgd. Uit de analyse van deze cases komen vier ontwikkelingstypen van bewonersverbanden naar voren, waarbinnen de verschuivende interacties en rolverdeling tussen de externe participatieprofessionals met sleutelpersonen van bewonersverbanden centraal staan. De onderzoeksuitkomsten zijn praktisch toepasbaar voor bestuursvraagstukken omtrent burgerparticipatie en roepen belangrijke vervolgvragen op, rond de rol van lokale overheden.

Referentie de Zeeuw, A., van Wijk, E., & Straathof, A. (2019). Burgerparticipatie: ontwikkelingstypen van bewonersverbanden: Interactie tussen participatieprofessionals en bewonersverbanden in beeld. Bestuurskunde, 28(3), 67-76. https://doi.org/10.5553/Bk/092733872019029003008
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Auteur(s)

Alex Straathof

Research database