Centre for Economic Transformation | CET

De diversiteit van het willen

Een onderzoek naar de dynamiek van motivaties achter regelnaleving

Boek

In de beleidsmatige en wetenschappelijke zoektocht naar effectieve handhavingsstrategieën wordt in toenemende mate gekeken welke strategie het beste aansluit bij de motivaties en mogelijkheden van ondertoezichtstaanden. Inzicht en begrip in wat burgers, bedrijven en instellingen motiveert om regels wel of niet na te leven is hierbij cruciaal. Tegelijkertijd worden motivaties tot op heden voornamelijk als statische begrippen onderzocht. In dit onderzoek zijn wij juist geïnteresseerd in de ontwikkeling en verandering van motivaties. Welke motivaties spelen wanneer een rol, hoe verhouden zij zich tot elkaar en onder invloed van welke factoren veranderen ze? In De diversiteit van het willen wordt verkend wat de bijdrage kan zijn van Goal Framing Theory (GFT) in het beantwoorden van deze vragen. Aan de hand van diepgaande gesprekken met ondernemers worden ontwikkelingen en veranderingen in de constellatie van motivaties gereconstrueerd en brengen wij in kaart welke contextuele factoren motivaties beïnvloeden. De resultaten ondersteunen toepassing van GFT in naleefsituaties: de theorie helpt de geobserveerde dynamiek van motivaties te verklaren, evenals de effecten van externe invloeden zoals de interactie met inspecteurs.

Referentie van Wijk, E., & Six, F. (2014). De diversiteit van het willen: Een onderzoek naar de dynamiek van motivaties achter regelnaleving. (Handhaving en Gedrag). Boom Lemma Uitgevers BV.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2014

Publicatiedatum

jan 2014

Auteur(s)

Frédérique Six

Publicaties:

Research database