Centre for Economic Transformation | CET

Mijn straat

een onderzoek naar de toe-eigening van de woonstraat in Amsterdam Nieuw-West

Boek

Toe-eigening versterkt de leefbaarheid van de buurt. De woonstraten van Amsterdam Nieuw-West bieden door de open verkavelingsstructuren en dichte plinten minder vanzelfsprekende aanknopingspunten voor toe-eigening. Op basis van ons tweejarig empirisch veldonderzoek staat in MIJN STRAAT de rijkdom aan ontwerpoplossingen die in Nieuw-West besloten liggen, centraal. Hiermee beogen we bij te dragen aan het debat over de stedelijke vernieuwing en de opgave van de woonstraat in Nieuw-West. Juist op dit schaalniveau wordt dagelijks de sociale stad gemaakt. Het boek is een handboek met ontwerpoplossingen op de schaalniveaus van het bouwblok, de straat en de subtiele overgangszones tussen het private en publiek domein. De beelden zijn ook inzetbaar voor de workshopmethode van MIJN STRAAT waarin bewoners als buurtexperts bij de planvorming betrokken worden. We hopen dat in de hedendaagse nieuwe ronde van stedelijke vernieuwing de woonstraat de aandacht krijgt die het verdient. En dat in de planvorming gebruik wordt gemaakt van de rijke reeks van beproefde en gerijpte ontwerpoplossingen die dikwijls al om de hoek van het plangebied te vinden zijn.

Referentie Treffers, A., Nio, I., & Suurenbroek, F. (2018). Mijn straat: een onderzoek naar de toe-eigening van de woonstraat in Amsterdam Nieuw-West. HVA Publicaties.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 maart 2018

Publicatiedatum

mrt 2018

Auteur(s)

Ivan Nio

Publicaties:

Research database