Centre for Economic Transformation | CET

Grenzen en vergezichten

mode op een kantelpunt

Het klassieke modesysteem – dat zo sterk verankerd is in de westerse verlichting, in industrialisatie, kapitalisme en modernisme – is niet langer houdbaar en moet opnieuw gedefinieerd worden. Hier wordt ingegaan op het proces van verandering, de nieuwe vragen en mogelijke, meer inclusieve, oplossingen hiervoor. Aan de hand van drie centrale thema’s in de mode: diversiteit, duurzaamheid en digitalisering.

Referentie Teunissen, J. G. L. (2024). Grenzen en vergezichten: mode op een kantelpunt. Academische Uitgeverij Eburon,.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 16 april 2024

Publicatiedatum

apr 2024

Publicaties:

Research database