Centre for Economic Transformation | CET

Richting een minder geïndividualiseerd 'samen'

over de keerzijden van gedragsbenaderingen rondom klimaatvraagstukken

Artikel

“Dus de maatregelen waren goed, maar ons gedrag niet?”, vroeg een journaliste tijdens de coronapersconferentie van 13 oktober aan premier Rutte. Veel verder dan ‘we hebben het samen niet goed genoeg gedaan’, kwam hij niet. Duidelijk was in ieder geval wel dat de hoop die het kabinet had dat burgers op basis van ‘adviezen’ in plaats van strengere maatregelen hun gedrag meer coronaproof zouden maken, ijdel bleek. Noodzakelijk geachte inperkingen van de vrijheid en het vooruitzicht van economisch lijden bleken te pijnlijk om onszelf op te kunnen leggen. ‘Samen’ kwamen we er kennelijk niet uit om ons gedrag aan te passen en de onvermijdelijke pijn te accepteren. Strengere maatregelen vanuit een overheid bleken de enige mogelijke volgende stap. Los van het feit óf het virus zich wel laat bedwingen door welke maatregel of interventie dan ook, illustreert de corona-crisis in mijn optiek de grenzen en keerzijden van de tegenwoordig zo populaire gedragsbenaderingen, ook wel behavioural approaches genaamd, en hoe deze verbonden zijn met een fundamenteel geloof in de onmacht van overheidsingrijpen. Het is tijd voor een relativering van beide. Laten we rondom de klimaat- en duurzaamheidsproblematiek daarvan leren.

Reference van Wijk, E. (2020). Richting een minder geïndividualiseerd 'samen': over de keerzijden van gedragsbenaderingen rondom klimaatvraagstukken. Bewogen Stad, (2), 7-8. Article 7. https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpurple-ocean-0581b2f03.1.azurestaticapps.net%2Fgedragsverandering-essay-eelco-van-wijk%2F&data=05%7C01%7Ch.selling%40hva.nl%7Cb100d13e546349f260df08dad770e2db%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C0%7C0%7C638059177077168320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t2pzPdS9ZOsp1QUN9rjWdB9TtaAzXkhul82lUe%2FxoN4%3D&reserved=0
1 November 2020

Publication date

Nov 2020

Author(s)


Publications:

Research database