Centre for Economic Transformation | CET

Zorgen voor meer diversiteit in de organisatie

Web

Diversiteit is een feit in de samenleving. Veel organisaties besteden daarom aandacht aan diversiteit. In veel gevallen begint het met een stip op de horizon, wat veel organisaties goed lukt. Wat minder goed lukt, is die stip op de horizon concreet handen en voeten geven. Een goed implementatieplan vraagt om meer dan alleen de wens van enkele diversiteitsupporters of van de diversiteitsmanager.

De implementatie van diversiteit kent geen blauwdruk, omdat elke organisatie of afdeling anders is. Op basis van onderzoek kunnen we wel een aantal stappen benoemen die helpen bij het verbeteren van diversiteit in de organisatie. Hoelang een stap duurt hangt af van aspecten zoals beschikbare tijd voor het diversiteitsvraagstuk, middelen om de acties te realiseren, kennis van diversiteit en veranderweerstand in het team en de organisatie.

Commitment van alle managementlagen is nodig omdat diversiteit vraagt om verandering op het niveau van de organisatie, het team en het individu. De veranderingen gaan meestal niet zonder slag of stoot. <br/><br/>De stappen zijn een hulpmiddel om diversiteit in de organisatie te verbeteren. Diversiteit vraagt om een structurele aanpak.

Oplossingen zoals een training, een diversiteitsspel of andere wervingskanalen kunnen nuttig zijn voor de begripsvorming. Dit soort oplossingen werkt niet structureel door op systemen en processen in de organisatie. Ze dragen meestal nauwelijks bij aan de organisatieverandering die nodig is voor diversiteit. Diversiteit vraagt in de meeste gevallen om intensieve aandacht en een lange adem.

Referentie Ballafkih, H. (2022). Zorgen voor meer diversiteit in de organisatie. Web publication or website, ISBW Opleidingen. https://www.isbw.nl/nieuws/zorgen-voor-meer-diversiteit-in-de-organisatie.htm
Gepubliceerd door  CAREM 16 mei 2022

Publicatiedatum

mei 2022

Auteur(s)


Publicaties:

Research database