Centre for Economic Transformation | CET

World of food

Hoofdstuk

In veel wijken in de periferie van Amsterdam laat het economisch vestigings- en leefklimaat te wensen over. Er is weliswaar veel ondernemerschap en maatschappelijk initiatief, maar het is vaak kleinschalig, kwetsbaar en gefragmenteerd.

De wijkeconomie bestaat op deze plekken veelal uit zzp-ers, kleine bedrijfjes, starters (die werken vanuit huis, op flexplekken of in broedplaatsen), maar ook maatschappelijke initiatieven in de zorg, de sociale activering, de groenbeheer, zelfbouw.

Ook zien we de opkomst van buurtcooperaties, bijvoorbeeld op het gebied van energie, zorg (stadsdorpen), voedsel en re-integratie. Deze groepen lijken een enorm potentieel te hebben om de economische dynamiek en aantrekkelijkheid van de gebieden buiten de ring te vergroten, maar in de praktijk starten zijn vaak vanuit een precaire situatie en blijken zij een grote behoefte aan samenwerking en ondersteuning te hebben.

Referentie Meulemans, W. (2017). World of food. In S. Majoor, M. Morel, A. Straathof, F. Suurenbroek, & W. van Winden (Eds.), Laberatorium Amsterdam: werken, leren, reflecteren (pp. 67-77). THOTH.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)


Research database