Centre for Economic Transformation | CET

Werken in de bijstand

Hoofdstuk

Betaald werken is een belangrijke norm in onze samenleving. Wie niet betaald werkt, maar wel kán werken, doet volgens deze norm niet ‘echt’ mee. In dit hoofdstuk richten we ons op de waarde van betaald werk voor de deelnemers aan het Amsterdams Experiment met de Bijstand.

Het was een belangrijk thema in het onderzoek, omdat ruim de helft van de bijstandsgerechtigden die wij in dit kader spraken, parttime werkt en aanvullend een bijstandsuitkering ontvangt. Dit aandeel is groot, omdat slechts 7% van de gehele Amsterdamse bijstandspopulatie betaald werkt. Dit verschil is goed verklaarbaar: vanuit het principe van de bijverdienpremie mochten deelnemers aan het experiment een deel van hun inkomsten uit betaald werk behouden (zie hierover hoofdstuk 2). Daardoor loonde het voor parttimers om zich voor deelname aan te melden.

Referentie Elshout, J., & Bos, S. (2023). Werken in de bijstand. In S. Bos, P. de Beer, J. Elshout, M. Portielje, & K. van Berkel (Eds.), Naar een werkzame bijstand : Bevindingen uit het Amsterdams Experiment met de Bijstand (pp. 63-74). Eburon.
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 januari 2023