Centre for Economic Transformation | CET

Succesfactoren voor effectief risicomanagement bij woningcorporaties

Artikel

Uit door ons uitgevoerd enquêteonderzoek (in 2020) blijkt dat risicomanagement als een van de belangrijkste taken wordt gezien binnen de onafhankelijke controlfunctie (OCF) van woningcorporaties.

Tegelijkertijd geven betrokkenen aan dat deze activiteit voor verbetering vatbaar is.

De effectiviteit hiervan lijkt met name afhankelijk te zijn van de rolinvulling van degene die de OCF vorm geeft en de ruimte die binnen de corporatie wordt geboden voor reflectie en verandering.

Referentie Budding, T., de Jong, G., & Smit, M. (2021). Succesfactoren voor effectief risicomanagement bij woningcorporaties. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 19(1), 36-39.
Gepubliceerd door  CAREM 1 maart 2021

Publicatiedatum

mrt 2021

Auteur(s)

Tjerk Budding
Marion Smit

Publicaties:

Research database