Centre for Economic Transformation | CET

Samen werken aan een inclusieve wijkeconomie in Amsterdam Zuidoost

Verslag

Wanneer we spreken over ‘wijkeconomie’ gaat het vrijwel altijd over ‘de markt’ van vraag en aanbod in een wijk welke vaak in kwantitatieve financieel-economische termen wordt beschreven. Als we de definitie van wijkeconomie er op naslaan dan zien we dat er ook ruimte is voor een bredere betekenis van het begrip. De definitie luidt: “Het volledig benutten van de economische potenties van een wijk en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de economische vitaliteit en de leefbaarheid van een wijk.” (Ministerie van Economische Zaken, 2010). Er is dus ook een wijkeconomie die niet altijd in getallen uit te drukken is. Dat laatste hebben we aangegrepen en met dit artikel kijken wij hoe bewoners en lokaal ondernemers tegen hun wijkeconomie aankijken.

Referentie Meulemans, W., Meerman, M., Bos, E., & Wildeboer, M. (2017). Samen werken aan een inclusieve wijkeconomie in Amsterdam Zuidoost. Hogeschool van Amsterdam, Urban Management.
Gepubliceerd door  CAREM 1 december 2017

Publicatiedatum

dec 2017

Auteur(s)

Martha Meerman
Eltje Bos
Marijke Wildeboer

Publicaties:

Research database