Centre for Economic Transformation | CET

Pilot skillspaspoort Schiphol

Een eerste pilot met het skillspaspoort

Verslag

Aanleiding: In 2018 introduceerde AWVN een idee voor een competentiepaspoort (skillspaspoort). In dit paspoort zijn alle competenties, ervaringen en ambities van een werknemer opgenomen. Een skillspaspoort zou een betere activering en matchop de arbeidsmarkt kunnen realiseren, naast het vergroten van zelfvertrouwen en zelfinzicht van werknemers.

Het idee van het paspoort kreeg bijval van House of Skills -die een soortgelijk idee reeds in 2016 opnam in haar programma- en van Luchtvaart Community Schiphol. Dit resulteerde in een samenwerking tussen House of Skills, Luchtvaart Community Schiphol en AWVN. Omdat er weinig empirische kennis was over het skillspaspoort, is een pilot opgezet met werkgevers op Schiphol.

Voor werkgevers was voornamelijk het versterken van het bewustzijn in het kader van een leven lang ontwikkelen een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan de pilot. Dit zou volgens werkgevers kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Referentie Ballafkih, A., Ulden, C., Biesheuvel, I., Hak, M., Arbouw, M., & Silvester, M. (2020). Pilot skillspaspoort Schiphol: Een eerste pilot met het skillspaspoort. AWVN & House of Skills. https://www.houseofskillsregioamsterdam.nl/pilot-skillspaspoort-op-schiphol-een-eerste-pilot-met-het-skillspaspoort/
Gepubliceerd door  CAREM 1 juni 2020

Publicatiedatum

jun 2020

Auteur(s)

Claartje Ulden
Iman Biesheuvel
Margreet Hak
Marloes Arbouw
Monieuq Silvester

Publicaties:

Research database