Centre for Economic Transformation | CET

Onderzoeksrapport effectief en vitaal samenwerken in teams op afstand in het MKB

Verslag

In dit project – uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Samenwerkende Professionals van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het lectoraat Organiseren van Waardig Werk van Hogeschool Utrecht (HU) – stond de vraag centraal hoe medewerkers in mkb-organisaties op hybride wijze effectief en met behoud van vitaliteit samenwerken en hoe organisaties hen hierin kunnen ondersteunen.

Dit is kwalitatief-beschrijvend en participatief onderzocht in drie mkb-organisaties: Viisi, Skydreams en Players United. Bij deze organisaties zijn interviews afgenomen met medewerkers en leidinggevenden die tijdens de coronapandemie volledig thuis hebben gewerkt en hierna afwisselend ‘op kantoor’ en thuis werken (hybride werken).

Drie medewerkers van deze organisaties draagden in belangrijke mate bij aan dit onderzoek door hun bijdrage aan vier expertbijeenkomsten die parallel hieraan zijn georganiseerd. In die bijeenkosten gingen experts op het gebied van vitaliteit, organisatie-inrichting en professionele relaties in hybride werk met de deelnemende mkb-organisaties en de onderzoekers in gesprek.

Referentie Dikkers, J., Jager, L., van Middelkoop, D., & Veld, J. (2023). Onderzoeksrapport effectief en vitaal samenwerken in teams op afstand in het MKB. The Work Lab / Hogeschool van Amsterdam & Lectoraat Organiseren van Waardig Werk, Hogeschool Utrecht. https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/the-work-lab/eindrapport-effectief-en-vitaal-samenwerken-mei-2023.pdf?1685550449749
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 mei 2023

Publicatiedatum

mei 2023

Auteur(s)

Josje Dikkers
Lonny Jager

Publicaties:

Research database