Centre for Economic Transformation | CET

Naar een raamwerk voor regeneratieve praktijken

Artikel

Bedrijven die zich richten op ecologisch en sociaal herstel vinden het nog wel eens een uitdaging om hun regeneratieve praktijken goed te beschrijven. Met Wilder Land en Bamboo Import Europe hebben de auteurs een raamwerk ontwikkeld om deze praktijken in kaart te brengen en daarmee interne en externe gesprekken te faciliteren.

Referentie Cuypers, C., van der Zwet, E., Wakkee, I., van Hille, I., Lange, K., & Drupsteen-Sint, L. (2024). Naar een raamwerk voor regeneratieve praktijken. Holland Management Review, 41(209), 51-59. https://hmr.nl/artikel/naar-een-raamwerk-voor-regeneratieve-praktijken/
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 januari 2024