Centre for Economic Transformation | CET

Luisteren naar cijfers

Web

Met dashboards en fitbits krijgen we continu updates over de 'stand van zaken'. Deze weergaves voldoen dan aan de vraag vaak naar eenvoud en transparantie. Het verzoek aan dit soort instrumenten is om niet lastig te zijn over nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en waarschijnlijkheid, maar om complexe begrippen te reduceren tot een score op één meetpunt.

Maar hoe vertalen we deze meetscores? Een cijfer heeft op zichzelf een waarde, maar geen betekenis.

Referentie Smit, M. (Author). (2020). Luisteren naar cijfers. Web publication or website, FM.NL. https://financieel-management.nl/artikelen/luisteren-naar-cijfers/
Gepubliceerd door  CAREM 18 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Auteur(s)

Marion Smit

Publicaties:

Research database