Centre for Economic Transformation | CET

Leidinggeven aan hybride teams

een verkennend onderzoek onder HvA leidinggevenden

Verslag

De digitale en sociale transformatie die door de coronapandemie is versneld, heeft invloed op het professioneel handelen en het welzijn van medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). The Work Lab verricht sinds 2020 onderzoek naar de impact van de pandemie op de organisatie en op het werk en welzijn van medewerkers.

De resultaten van eerdere onderzoeken zijn hier terug te vinden. In de laatste fase van dit onderzoek interviewden we elf HvA leidinggevenden en vroegen hen naar hun visie op leidinggeven aan hybride teams, wat er goed gaat en beter kan, en welke ontwikkel- en ondersteuningsbehoeften zij hebben rondom het aansturen van hybride teams. Hun perspectieven op deze onderwerpen staan centraal

Referentie van den Berg, L., Huijskes, A., & van Middelkoop, D. (2023). Leidinggeven aan hybride teams: een verkennend onderzoek onder HvA leidinggevenden. Hogeschool van Amsterdam, The Work Lab.
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 mei 2023