Centre for Economic Transformation | CET

Kennisnetwerk Sociaal Ondernemerschap Nederland

reactie internetconsultatie BVm

Anders

Als kerngroep van het Kennisnetwerk Sociaal Ondernemerschap Nederland (KSON) reageren wij graag op de aanzet voor een wettelijke regeling voor de Besloten Vennootschap met een maatschappelijk doel (BVm).

KSON

KSON is een informele netwerkorganisatie van (vooral) onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs, die bezig zijn met sociaal ondernemerschap.

Doelen van KSON zijn onder meer het bundelen en verspreiden van kennis, en het zoeken naar meer verbindingen tussen sociaal ondernemers, onderzoek, onderwijs en elkaar. KSON is actief sinds 2017 en telt ongeveer 50 betrokkenen, samen verbonden aan zo’n 20 hoger onderwijsinstellingen. Een kerngroep van zes leden coördineert de activiteiten. Meer informatie is te vinden op www.kson.nl.

Referentie Hogenstijn, M., van Orden, C., de Bell, L., Drupsteen-Sint, L., de Vries, I., & Cuypers, C. (2021, Apr 22). Kennisnetwerk Sociaal Ondernemerschap Nederland: reactie internetconsultatie BVm. Kennisnetwerk Sociaal Ondernemerschap Nederland.
Gepubliceerd door  CAREM 22 april 2021

Publicatiedatum

apr 2021

Auteur(s)

Claudia van Orden
Leendert de Bell
Linda Drupsteen-Sint
Ido de Vries

Publicaties:

Research database