Centre for Economic Transformation | CET

Het vormgeven van hybride werken

Inzichten vanuit de praktijk en theorie

Artikel

Organisaties zoeken naar vormen van hybride werken waarbij medewerkers hun taken uitvoeren verdeeld over het kantoor en de thuiswerkplek.

De transitie naar een geschikte hybride vorm van werken is een complex vraagstuk dat veel voorbereiding vergt. Dat komt doordat de keuze voor een geschikte hybride vorm a!angt van allerlei belangrijke kenmerken, voorwaarden en behoeftes van zowel de medewerker, het team, de organisatie als de omgeving.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe een team de transitie naar hybride werken kan vormgeven aan de hand van vijf volgordelijke stappen. De stappen geven een overzicht van hoe deze hybride puzzel kan worden gelegd en hoe de gekozen vorm praktisch werkbaar kan worden gemaakt.

Het stappenplan is gebaseerd op de ‘lessons learned’ van zes teams die de hybride transitie hebben doorlopen, aangevuld met inzichten uit de recente literatuur. Teamleiders, organisatieadviseurs en coaches kunnen dit stappenplan gebruiken om samen met de teamleden op zoek te gaan naar een hybride vorm die hen in staat stelt de teamdoelstellingen op een effectieve manier te (blijven) realiseren.

Referentie Smit, W. (2021). Het vormgeven van hybride werken: Inzichten vanuit de praktijk en theorie. Management & Organisatie , 2021(6), 13-26. https://boommanagement.nl/artikel/het-vormgeven-van-hybride-werken-inzichten-vanuit-de-praktijk-en-theorie-longread/
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 1 juni 2021