Centre for Economic Transformation | CET

Gebieds-gericht samen-werken via de bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Artikel

Een bedrijveninvesteringszone, kortweg BIZ, is een afgebakend gebied waar ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen investeren in hun omgeving. Ze maken het gebied aantrekkelijker, schoner, veiliger en/of duurzamer. Na vijf jaar experimenteren is de BIZ-wet in 2015 officieel in werking getreden en de afgelopen vijf jaar is het aantal flink gegroeid.

In opdracht van Platform De Nieuwe Winkelstraat, Stad & Co en Provincie Noord-Holland deden de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam een evaluatieonderzoek naar de BIZ. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van alle BIZ’en in Nederland, een enquête onder actieve BIZ’en (door 117 BIZ-vertegenwoordigers ingevuld) en zeven case studies. In dit artikel ligt de focus op hoe de BIZ de samenwerking tussen vastgoedeigenaren kan versterken.

Referentie Risselada, A. (2020). Gebieds-gericht samen-werken via de bedrijveninvesteringszone (BIZ). SERVICE Magazine, 27(september), 96-99. https://www.service-studievereniging.nl/magazine/artikel/gebiedsgericht-samenwerken-via-de-bedrijveninvesteringszone-biz/
Gepubliceerd door  CAREM 1 september 2020