Centre for Economic Transformation | CET

Een ruime jas voor onafhankelijke control

Artikel

De Hogeschool van Amsterdam, het Zijlstra Center (VU) en Hofmeier doen samen onderzoek naar de invulling van de onafhankelijke controlfunctie bij Woningcorporaties. Wij delen opvallende bevindingen en waarnemingen met u in enkele publicaties. Dit is de eerste, over de ruimte die gegeven wordt bij het inrichten van de onafhankelijke controlfunctie en het effect dat dat heeft.

Voor de een geeft een ruime jas de mogelijkheid om er knus in weg te duiken, voor de ander zakt een ruime jas ongemakkelijk van de schouders. Wat kan ruimte in vereisten doen met de inrichting van de onafhankelijke control functie? Welke kansen en risico’s geeft dat corporaties in het algemeen en u als interne toezichthouder in het bijzonder?

Rol ambiguïteit, rolconflicten en jobcrafting kunnen signalen zijn voor het niet goed ingericht zijn van de organisatie en daarmee mogelijk van missstanden. Het kan de RvC (en het bestuur) handvatten bieden voor toezicht via soft controls.

Referentie Smit, M., & Van der Meulen, W. (2022). Een ruime jas voor onafhankelijke control. VTW Nieuwsbrief. https://www.vtw.nl/data/media/files/Een_ruime_jas_voor_onafhankelijke_control_functie.pdf
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)

Marion Smit
Wobbe Van der Meulen

Publicaties:

Research database