Centre for Economic Transformation | CET

De waarde van een sportevenement

Web

Meestal worden sportevenementen met een economische impactanalyse (EIA) geëvalueerd. Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBAs) zijn op andere beleidsterreinen veel gebruikelijker dan EIAs. We laten zien dat het verschil van EIA en MKBA groot is. Omdat de MKBA wel rekening houdt met niet-markteffecten van sportevenementen geeft de MKBA een beter beeld van het effect op de welvaart. Daarom pleiten we ervoor dat er bij sportevenementen veel meer MKBAs gemaakt worden.

Veel gemeenten en het rijk steunen sportevenementen (financieel of materieel). Als vervolgens sportevenementen worden geëvalueerd dan gebeurt dit volgens de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP 1). Voor de grotere evenementen die subsidie van het ministerie van VWS krijgen is zo’n evaluatie verplicht. In praktijk wordt vaak een bezoekersprofiel gemeten en worden de additionele bestedingen bepaald.

Deze additionele of extra bestedingen in een regio wordt de economische impactanalyse (EIA) genoemd. Soms worden effecten zoals beleving, promotionele waarde, participatie en cohesie apart gemeten. Echter deze worden dan niet in geld gewaardeerd.

Referentie de Nooij, M., & Horsselenberg, P. (2015). De waarde van een sportevenement. Web publication or website, Sportknowhowxl. http://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/column-xl/item/97550/de-waarde-van-een-sportevenement
Gepubliceerd door  CAREM 24 maart 2015

Publicatiedatum

mrt 2015

Auteur(s)

Michiel de Nooij

Publicaties:

Research database