Centre for Economic Transformation | CET

De inzet van innovatieve technologie in de winkel

leer- en actiepunten

Hoofdstuk

Online en offline innovatie is voor de retailsector van essentieel belang om in te kunnen spelen op ingrijpende structuurveranderingen in de keten, de transformatie van het winkellandschap en internationale (online) concurrentie. Deze veranderingen brengen tegelijkertijd ook allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor de Retailagenda is innovatie een belangrijk thema dat alle aandacht en vooral goed onderzoek verdient.

Referentie Verhagen, T., & Weltevreden, J. (2019). De inzet van innovatieve technologie in de winkel: leer- en actiepunten. In J. Weltevreden, T. Verhagen, & M. Steeman (Eds.), De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail (pp. 62-70). ShoppingTomorrow.
Gepubliceerd door  CAREM 11 maart 2019