Centre for Economic Transformation | CET

In gesprek over methodieken rond diversiteit

Verslag

De NSvP ondersteunde de afgelopen jaren verschillende projecten op het terrein van culturele diversiteit. Martha Meerman (lector Hogeschool van Amsterdam) nam het initiatief om de verschillende projectleiders bij elkaar te brengen om de ontwikkelde inzichten in een breder kader te plaatsen. Waar liggen de raakvlakken, wat zijn overkoepelden inzichten en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Het gesprek werd gevoerd door projectleiders met ruime ervaring met implementatie van diversiteitsprojecten: Sonia Sjollema, Ila Kasem, Lida van der Broek, Najat Bay, Daniel van Middelkoop, Olivia Andiel, Saskia Furrer, Gürkan Celik en Martha Meerman. De inzichten werden in een brochure samengevat. Interessant is het integrerende kader, waarmee de relationele aspecten van diversiteit in kaart worden gebracht. Afgesloten wordt met de plaatsing van het thema Diversiteit in de moderne organisatie context van flexibilisering en veranderende arbeidsrelaties. Wat zijn de relevante vragen voor de toekomst?

Referentie van Middelkoop, D., Celik, G., Kasem, I., van den Broek, L., Meerman, M. (Ed.), Bay, N., Andiel, O., Furrer, S., & Sjollema, S. (2015). In gesprek over methodieken rond diversiteit. NSvP. https://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/bijlage/methodiekbeschrijving_een_goed_gesprek_over_diversiteit_nsvp_-_web.pdf
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

Gürkan Celik
Ila Kasem
Lida van den Broek
Martha Meerman
Olivia Andiel
Saskia Furrer
Sonia Sjollema

Publicaties:

Research database