Centre for Economic Transformation | CET

Wederzijds Profijt in Amsterdam ZuidOost?

Rapport

Amsterdam Zuidoost vormt geen eenheid. Het spoor splijt het gebied in delen die ogenschijnlijk een eigen leven leiden. Aan de ene kant woonwijken en winkelcentra en aan de andere kant entertainment, retail, kantoren en het AMC.

Amsterdam Zuidoost vormt geen eenheid. Het spoor splijt het gebied in delen die ogenschijnlijk een eigen leven leiden. Aan de ene kant woonwijken en winkelcentra en aan de andere kant entertainment, retail, kantoren en het AMC. In discussies over de toekomst van Amsterdam Zuidoost wordt vaak gewezen op mogelijke synergie tussen beide kanten van het spoor.

Het Lectoraat Kenniseconomie van Amsterdam, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (faculteit Business en Economie) wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de discussie hoe en in hoeverre beide gebieden met elkaar samenhangen, hoe ze van elkaar profiteren en in hoeverre inspanningen nodig zijn om het wederzijds profijt te vergroten.

Referentie Van Winden, W., Van Grevenhof, B. (2011). Wederzijds Profijt in Amsterdam ZuidOost? Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics & Management, domein Economie en Management / HES, Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  CAREM 30 maart 2011

Publicatiedatum

mrt 2011

Auteur(s)

Bart van Grevenhof

Publicaties: