Centre for Economic Transformation | CET

Studiesucces en diversiteit en wat hbo-docenten daarmee te maken hebben

Rapport

Elk jaar stijgt het aantal studenten dat begint aan een studie in het hbo. Er is niet alleen sprake van een getalsmatige groei, ook de diversiteit van de studentenpopulatie neemt toe.

Het succes van een opleiding of hogeschool lijkt daarnaast in toenemende mate te worden afgemeten aan het rendement- het aantal geslaagde studenten. Wat is de invloed hiervan op het onderwijs en hoe gaan docenten daarmee om? Beoordelen zij studiesucces ook in kwantitatieve termen of hanteren zij een andere opvatting? En in hoeverre vergt een diverse studentenpopulatie een gedifferentieerde onderwijsbenadering?

Deze publicatie is de uitkomst van gesprekken met 25 docententeams, waarin vooral de docent aan het woord is gekomen.

Referentie Middelkoop, D. & M. Meerman (2014). Studiesucces en diversiteit en wat hbo-docenten daarmee te maken hebben. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics and Management (CAREM), Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  CAREM 2 maart 2014

Publicatiedatum

mrt 2014

Auteur(s)

Martha Meerman

Publicaties: