Centre for Economic Transformation | CET

SBR in Bedrijf

Een Onderzoek naar de Mogelijkheden van Standard Business Reporting voor MKB-bedrijven in Nederland

Rapport

Vanaf 2013 kunnen bedrijven – of hun financiële intermediair – voor het indienen van belastingaangiften, jaarrekeningen en financiële rapportages gebruik maken van een nieuwe elektronische standaard: Standard Business Reporting (SBR).

Voortaan kunnen bedrijven rechtstreeks via hun administratiesoftware gegevens uitwisselen met overheidsinstanties, banken en intermediairs. De Rijksoverheid beoogt met SBR de administratieve lastendruk voor het Nederlandse bedrijfsleven te verlichten.

Nu SBR een feit is, rijst de vraag op in hoeverre ondernemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden en gevolgen die de invoering ervan met zich meebrengt. Het expertisecentrum Instant Reporting en het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam hebben dit onderzocht in samenwerking met zeven brancheorganisaties. De Hogeschool van Amsterdam wil hiermee nadrukkelijk de discussie bevorderen tussen brancheverenigingen, de Rijksoverheid, banken, intermediairs en leveranciers van administratiesoftware over wat SBR het MKB te bieden heeft.

Deze publicatie is uitgegeven door het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) en het expertisecentrum Instant Reporting van het domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam. CAREM is een centrum voor praktijkgericht economisch onderzoek gericht op kennisontwikkeling. Het expertisecentrum Instant Reporting bundelt de aanwezige kennis op het gebied van SBR en stelt studenten in staat na hun afstuderen de arbeidsmarkt te betreden met de vereiste actuele kennis over SBR.

Referentie Melse, E., J.W.J. Weltevreden (2013). SBR in Bedrijf; Een Onderzoek naar de Mogelijkheden van Standard Business Reporting voor MKB-bedrijven in Nederland. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics & Management/ expertisecentrum Instant Reporting, Economie en Management / HES, Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  CAREM 7 maart 2013

Publicatiedatum

mrt 2013

Auteur(s)

Eric Melse

Publicaties: