Centre for Economic Transformation

Professionalisering van docenten in het HBO, een gevalsstudie binnen een economisch domein

Boek

Dit boek is een verslag van een onderzoek naar de formele professionalisering van docenten in het hbo in een economisch domein. Onder formele professionalisering verstaan we alle zichtbare activiteiten die docenten ondernemen om zichzelf her- bij- of om te scholen in hun vak: het docenten vak.

In dit verslag refereren we naar de activiteiten van slechts één onderwijsinstituut in het hoger beroepsonderwijs. Generalisaties van de uitkomsten zijn dan ook geenszins aan de orde. Het doel van dit onderzoeksverslag is erop gericht het debat over formele professionalisering verder te voeren. We formuleren daartoe verschillende conclusies die, onafhankelijk van hetgeen er feitelijk gebeurt in de eigen opleiding of team, het overdenken waard zijn. We willen daarmee niet alleen bereiken dat er meer bewust voor professionaliseringsactiviteiten wordt gekozen, maar dat ook de randvoorwaarden worden gecreëerd om die keuzes een kans van slagen te geven.

Referentie Zijlstra, A., F. van ’T Hooft & M.G.M. Meerman (2011) Professionalisering van docenten in het hbo, een gevalsstudie binnen een economisch domein. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics and Management.
Gepubliceerd door  CAREM 1 januari 2011

Publicatiedatum

jan 2011

Auteur(s)

Arthur Zijlstra
Martha Meerman

Publicaties: