Centre for Economic Transformation | CET

DUWO rapport huisvestingsbehoeften van internationale studenten

Rapport

De kamer is voor de student weliswaar niet het hoofddoel van de buitenlandstudie, maar het vormt wel het middelpunt van het leven van de student en bepaalt daarmee sterk hoe de buitenlandse student terugkijkt op zijn tijd in Nederland.

De beleving van de woning en de woonomgeving blijken daarbij van grote invloed op de tevredenheid van de student. Privacy, veiligheid, en het ‘zich thuis voelen’ zijn relatief belangrijk. Een goede mix van sociaal en privé lijkt essentieel. Een gemeenschappelijke ruimte is voor veel studenten belangrijk, als bron van contact, vermaak en steun. Men wil zich echter wel terug kunnen trekken in een eigen privédomein. Daarbij is er een duidelijke behoefte aan mogelijkheden om de kamer een ‘thuis’ te maken. Kleine zaken kunnen hier soms grote invloed hebben, zoals de mogelijkheid om foto’s en posters op te hangen, de aanwezigheid van een magnetron om ook op de eigen kamer eten te kunnen bereiden en een opbergruimte om spullen in op te bergen als er visite komt.

‘Thuis voelen’ Buitenlandse studenten willen zich dus vooral thuis voelen, trots op hun kamer kunnen zijn, hun kamer zelf kunnen inrichten en er vrienden kunnen uitnodigen. Ook de wens om gemengd te wonen met Nederlandse studenten is aanwezig. De service van de verhuurder en het gevoel ‘klant te zijn’ is voor buitenlandse studenten van belang. Veiligheid wordt ook belangrijk gevonden. Hier lijkt een slecht imago Nederland parten te spelen: het blijkt in Nederland veiliger te zijn dan studenten van tevoren verwachten. De verwachtingen over het beleven van de Nederlandse cultuur, en het Nederlandse sociale leven, zijn over het algemeen wat te hoog gespannen.

Opvallend genoeg hoeven studenten niet per se in de buurt van het centrum te wonen. Er blijkt geen significant verschil in tevredenheid tussen studenten die in het centrum wonen en studenten die buiten het centrum wonen. De tevredenheid wordt vooral bepaald door de mate waarin de kamer en directe woonomgeving tegemoet komen aan het thuisgevoel. Een goede verbinding met openbaar vervoer, een supermarkt en een pub in de buurt dragen hieraan bij.

Keuze

Het onderzoek benadrukt het belang van huisvesting als onderdeel van de totale buitenlandervaring van de student. Negatieve ervaringen met de huisvesting bepalen mede het beeld dat men overhoudt van de stad en het stadsleven, Dit kan door mond-tot-mondreclame ook toekomstige internationale studenten beïnvloeden. Hierdoor kan de huisvesting indirect invloed uitoefenen op de studiekeuze van een nieuwe lichting studenten. De prijs van studeren in Nederland speelt hierbij een rol: hoe hoger de kosten, hoe hoger de verwachtingen. De onderzoekers van de HvA doen een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek, zoals een ‘check’ van de gevoelswaarde en een experiment woonbeleving. Die zouden ervoor kunnen zorgen dat huisvesting positief bijdraagt aan de keuze van buitenlandse studenten om naar Nederland te komen en er na afstuderen te blijven.

Het onderzoek is voor DUWO een bevestiging van de ingeslagen weg om buitenlandse studenten via haar website meer en betere informatie te verschaffen en meer vrijheid te geven om hun woning te personaliseren. Buitenlandse studenten worden bij DUWO al deels gemengd gehuisvest. Of nog meer menging van Nederlandse en buitenlandse studenten mogelijk is, wordt binnen het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters Kences, onderzocht in het kader van het actieplan ‘Make it in the Netherlands!’. Minister Bussemaker presenteerde dit plan eind vorig jaar om de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse studenten te vergroten .

Volledige titels van de CAREM-publikaties:

  • Huisvestingsbehoeften van internationale studenten, een vooronderzoek
  • Trends and Issues in Global Student Mobility: the European and Dutch context
Referentie

Kostelijk, E., Aran, N., Berg, D. van den, Wit, H. & Winden, W, van. (2014), Huisvestingbehoeften van internationale studenten. Amsterdam: CAREM.

Gepubliceerd door  CAREM 17 maart 2014

Publicatiedatum

mrt 2014

Publicaties: