Centre for Economic Transformation | CET

Benchmarken met SBR

Rapport

Sinds 1 januari 2013 kunnen bedrijven – of hun financiële intermediair – voor het indienen van belastingaangiften, jaarrekeningen en financiële rapportages gebruik maken van een nieuwe elektronische standaard: Standard Business Reporting (SBR).

Voortaan kunnen bedrijven rechtstreeks via hun administratiesoftware gegevens uitwisselen met overheidsinstanties, banken en intermediairs. De Rijksoverheid beoogt met SBR de administratieve lastendruk voor het Nederlandse bedrijfsleven te verlichten.

Naast lagere kosten voor de verplichte gegevensuitwisseling met SBR biedt deze innovatie ook mogelijkheden voor branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten. De vraag is in welke mate de gegevens uit SBR-berichten voldoen aan de behoefte aan benchmarking bij brancheorganisaties. Het expertisecentrum Instant Reporting en het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam hebben dit onderzocht in samenwerking met brancheorganisaties. De Hogeschool van Amsterdam wil hiermee nadrukkelijk de discussie bevorderen tussen brancheorganisaties, banken, intermediairs en softwareleveranciers over de mogelijkheden voor branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten.

Deze publicatie is uitgegeven door het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) en het expertisecentrum Instant Reporting van het domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam. CAREM is een centrum voor praktijkgericht economisch onderzoek gericht op kennisontwikkeling. Het expertisecentrum Instant Reporting bundelt de aanwezige kennis op het gebied van SBR en stelt studenten in staat na hun afstuderen de arbeidsmarkt te betreden met de vereiste actuele kennis over SBR.

Referentie Melse, E. & J.W.J. Weltevreden (2014). Benchmarken met SBR. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics & Management, Hogeschool van Amsterdam
Gepubliceerd door  CAREM 18 juni 2014

Publicatiedatum

jun 2014

Auteur(s)

Eric Melse

Publicaties: