Centre for Economic Transformation | CET

Amsterdamse Kansenzones

Rapport

In maart 2010 begonnen we aan het onderzoek ‘Amsterdamse Kansenzones’, in opdracht van Economische Zaken Amsterdam. Een “kansenzone” is een gebied in een achterstandswijk waar ondernemerschap wordt gestimuleerd.

Leefbaarheid & ondernemerschap in Amsterdamse achterstandswijken

In maart 2010 begonnen we aan het onderzoek ‘Amsterdamse Kansenzones’, in opdracht van Economische Zaken Amsterdam. Een “kansenzone” is een gebied in een achterstandswijk waar ondernemerschap wordt gestimuleerd. Naast een evaluatie van dit beleidsinstrument wilden we begrijpen hoe het leven in de Amsterdamse achterstandswijken eruit ziet, wat de rol van ondernemers daarin is, en wat ondernemerschap in deze wijken betekent. We spraken 25 bewoners, 90 ondernemers, en 25 ambtenaren/beleidsmakers die bij het beleid betrokken zijn. Dit rapport bevat onze bevindingen.

Meer uitspraken uit het onderzoek vind je hier.

Referentie Winden, W. van, Berg, D. van den (mei 2012). Amsterdamse Kansenzones. Een onderzoek naar ondernemers en het ondernemersklimaat in de Amsterdamse achterstandswijken en het effect van economische kansenzones.
Gepubliceerd door  CAREM 8 mei 2012

Publicatiedatum

mei 2012

Auteur(s)

Dennis van den Berg

Publicaties: