Centre for Economic Transformation | CET

Onderhoud van utiliteitsgebouwen kan 'smarter'

Promotie Koos Johannes: Crafting Intrapreneurial Stewardship

9 jan 2023 12:28 | Centre for Economic Transformation

Er is brede consensus onder beleidsmakers en academici dat onderhoud moet worden gebruikt om utiliteitsgebouwen te verduurzamen en klimaatbestendig te maken. De impact van smart maintenance (onderhoud met behulp van digitale technologieën) op opdrachtgevers, als eigenaar-gebruiker van gebouwen, is echter niet duidelijk. Uit de literatuur blijkt dat informatie vaak niet goed wordt gedeeld en dat de verwachtingen van smart maintenance niet altijd worden waargemaakt. Met zijn dissertatie beoogt Koos Johannes om theoretische en praktische kennis te ontwikkelen over de professionalisering van opdrachtgevers bij het aansturen van smart maintenance dat is uitbesteed.

De belangrijkste onderzoeksvraag die Koos Johannes in zijn proefschrift beantwoordt, is:
Hoe kunnen opdrachtgevers, in institutioneel complexe omgevingen, door stewardship groeien in volwassenheid (maturity) op het gebied van smart maintenance management (SMM)? Zijn onderzoek heeft vier inzichten opgeleverd.

Een eerste inzicht uit dit proefschrift heeft betrekking op hoe institutionele complexiteit kan worden begrepen in de context van smart maintenance. Een tweede inzicht betreft de bekwaamheden die opdrachtgevers nodig hebben om de institutionele complexiteit van smart maintenance aan te pakken en verschillende zogenaamde ‘institutionele werkvelden’ met elkaar te verbinden. Het derde inzicht heeft te maken met de rol van de inkoopfunctie bij het uitbesteden van onderhoud. Het vierde inzicht tenslotte, heeft betrekking op het implementeren van institutionele veranderingen via ondernemend stewardship. Hiervoor is een procesmodel ontwikkeld waarin concepten uit de stewardship literatuur en de entrepreneurship literatuur zijn gecombineerd.

Koos Johannes

Koos Johannes:

“Bij uitbesteden wordt vaak, bewust of onbewust, de regie over informatiestromen ook uitbesteed. Om die regie terug te krijgen, of te behouden, moeten opdrachtgevers zowel intern als extern anders samen gaan werken.”

De inzichten uit de vier onderzoeken vormen gezamenlijk een raamwerk voor innovatief opdrachtgeverschap in smart maintenance management. Ze geven antwoord op de centrale onderzoeksvraag hoe opdrachtgevers in institutioneel complexe omgevingen, door stewardship, kunnen groeien in SMM-volwassenheid.

Lees de samenvatting van het proefschrift (engelstalig)

Promotie Koos Johannes

Ir. Koos Johannes verdedigt op 16 januari om 10.30 uur zijn proefschrift getiteld 'Crafting Intrapreneurial Stewardship. An institutional perspective on client-led innovation in smart building maintenance' in gebouw de Waaier op de campus van de Universiteit Twente, Hallenweg 25 in Enschede.

(Co-)begeleiders zijn dr. J.T. Voordijk van de Universiteit Twente (faculteit Engineering Technology), dr. I.A.M. Wakkee van de Hogeschool van Amsterdam (hoogleraar Ondernemerschap) en dr. G. Aranda-Mena van de RMIT University (School of Property Construction and Project Management).

Neem voor meer informatie of een NL-samenvatting contact op met Koos Johannes via k.johannes@hva.nl .

Coverbeeld promotie Koos Johannes