Centre for Economic Transformation | CET

Entrepreneurship

Nieuwe business modellen voor ondernemende professionals

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt een onderzoeksprogramma naar de rol van ondernemerschap bij economische en maatschappelijke veranderingen in de metropoolregio Amsterdam. Samen met stakeholders onderzoeken we hoe ondernemers anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen, en tot welke nieuwe business modellen dit leidt.

Ons onderzoek begint bij de opleiding van de ondernemer, die responsief met nieuwe uitdagingen op het gebied van digitalisering, glocalisering en duurzaamheid om kan gaan. Daarbij is de vraag wat de opleiding en de genoemde uitdagingen betekenen voor hun houding en gedrag. Hieruit volgen de andere twee vragen: Hoe ontstaan en veranderen business modellen en hoe gaan ondernemers om met de verschillende netwerken waar zij een relatie mee hebben? Uit de gesprekken met stakeholders blijkt, dat het veranderen van een business model een zaak is van professionals, afhankelijk van hun persoonlijkheid, het vakmanschap en de normen in de branche en het netwerk waarin hij verkeert. Dit programmaplan leidt tot de verdere ontwikkeling van de Hogeschool van Amsterdam als een ‘ondernemende hogeschool’ en is in 2015 van start gegaan.

Gepubliceerd door  CAREM 18 maart 2020

  dr. I.A.M. Wakkee (Ingrid)

Wetenschappelijk directeur CET/Lector Entrepreneurship

Tel: 0621155094
i.a.m.wakkee@hva.nl
Bekijk profiel