Centre for Economic Transformation | CET

Corporate Governance & Leadership

Het lectoraat Corporate Governance & Leadership van de Hogeschool van Amsterdam is een autoriteit op het gebied van onderzoek naar en scholing van (toekomstige) professionals in finance en accounting. Het lectoraat bekijkt het vakgebied finance & accounting vanuit het perspectief van ‘integrated finance’ en ‘theory of practice’.

Binnen dit perspectief is een belangrijke eigenschap van een professional dat hij in staat is om zijn kennis toe te passen door te reflecteren op de omstandigheden waarin die kennis nodig is. Niet alleen het toepassen van modellen, maar ook het ontwikkelen en aanpassen van nieuwe modellen wordt mogelijk als iemand in staat is te reflecteren op de beroepspraktijk. Gebaseerd op dit inzicht, kan een professional verschillende modellen en instrumenten tot elkaar verhouden en op deze manier proberen de doelen van de organisatie dienen.

Op dit moment is kennis een dominante factor binnen finance en accounting. Er is weinig aandacht voor de wijze van toepassing van kennis, reflectie door professionals en sociale en ethische kwesties. De onderzoekers en docenten verbinden kennis van finance & accounting aan de toepassing er van en de processen (routines) die spelen in binnen organisaties. Hierbij bouwen ze voort op denkbeelden John Dewey en Donald Schön. Met deze benadering draagt het lectoraat bij aan de praktijk ‘integrated finance en accounting’, aan de ontwikkeling van praktijken die een duurzame economische ontwikkeling dienen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  CAREM 21 juni 2018

  dr. F.J. de Graaf (Frank Jan)

Lector Corporate Governance & Leadership

f.j.de.graaf@hva.nl
Bekijk profiel