Centre for Economic Transformation | CET

Netwerkbijeenkomst Homo Florens in het HEO

Voor docenten en opleidingsmanagers

Evenement

Misschien heb je al kennisgemaakt met het mensbeeld Homo Florens en de toepassing hiervan binnen het hoger economisch onderwijs in het afgelopen jaar. Of heb je zelfs al een pilot gedraaid binnen de eigen opleiding of het landelijk symposium met Kate Raworth bezocht. Hoe dan ook: als je interesse hebt, kom dan naar deze bijeenkomst om samen de volgende stappen te zetten.

Bijeenkomst Homo Flores

Het thema van deze bijeenkomst is 'Welvaart & Welzijn'. We komen bij elkaar om:


 • Van elkaar te leren rondom een actueel thema. Dit keer vanuit de vraag: hoe kijken we vanuit verschillende economische mensbeelden naar welvaart en welzijn?
  Een belangrijke vraag, zo blijkt uit o.a. deze thesis over mensbeeld en burn-out. Hoe helpt de integratie van het Homo Florens mensbeeld in ons onderwijs in deze problematiek?

Programma

Deze interactieve netwerkbijeenkomst heeft een aantal onderdelen:

 • De Homo Florens in onszelf en studenten aanspreken - door Annet Schaap en Barbara Blokpoel (HvA)

  Annet is teamleider van de Brede Economische Richting (BER) en heeft onder de titel Rewilding Education onderzoek gedaan naar Earth-based & Art-based education. Onderwijs dat naast de cognitieve linkerhersenhelft, ook de creatieve, ervaringsgerichte rechterhersenhelft aanspreekt. Ze reikt ons didactiek aan. 

  Barbara is community manager bij het Centre for Economic Transformation (CET) en neemt ons mee naar de expositie Tomorrow’s Language: nieuwe taal voor nieuwe economie.
 • Verdieping welzijn vanuit het begrip Resonantie - door Steven van den Heuvel (Institute of Leadership and Social Ethics).
  Academisch partner Steven laat ons kennismaken met het gedachtegoed van Hartmut Rosa.
 • Inrichten leernetwerk
  Brainstorm om te komen tot een passende structuur om van elkaar te (blijven) leren binnen - en tussen - alle HEO opleidingsdomeinen.
 • Introductie onderzoek

  Korte kennismaking met Siem Jans en Steef van Lokven van Bureau WILTgroei. Zij gaan het komende half jaar onderzoek doen naar belemmerende en stimulerende context-variabelen voor de introductie van het Homo Florens gedachtegoed binnen de opleidingen Bedrijfskunde en Finance & Control.

Tussendoor kun je genieten van een lekkere en gezonde avondmaaltijd.

Lees meer over het begrip Homo Florens

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 14 mei 2024
Homo Flores netwerk event voor docenten economie

Datum

Startdatum 11 jun

Tijd

16:30 - 20:00 uur