Centre for Economic Transformation

CMI onderzoeksseminar

Innovatie, nieuwe inzichten en duurzaamheid

Evenement

Winkelgebieden, robotisering, duurzaamheid, online (impuls) aankopen: wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en hoe kan je het gedrag van consumenten op een positieve manier beïnvloeden? Studenten hebben zich met hun scriptieonderzoek verdiept in een tal van onderwerpen. De onderzoeksresultaten delen zij tijdens presentatiepitches. Verrassend - innoverend - toekomstgericht

De onderzoeken zijn:

 • True pricing in sport events
 • Het gebruik en effect van de raamsticker van Zero Waste Nederland volgens winkeliers
 • Hoe kunnen bedrijven op de Knowledge Mile Amsterdam gemotiveerd worden tot een grotere bijdrage
 • Wat vinden consumenten van service robots op de winkelvloer
 • De integratie van ephemeral content (vluchtige content) in social media beleid
 • De toepassing van het framework van de donuteconomie op bedrijven: nieuwe inzichten
 • Hoe kan mindfulnesss impulsaankomen verminderen of zelfs voorkomen

Iedereen is welkom: studenten, docenten en geïnteresseerde bedrijven. Ook familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd.

Na dit seminar kijk je met een andere blik naar de wereld. Het helpt je op weg om nieuwe innoverende stappen te zetten.

Programma

 • 14.00 – 14.30: Inloop met koffie en thee | Ruimte FMB 2.102
 • 14.30 – 14:45: Opening door Marjolein van Vlaanderen - opleidingsmanager Commerciële Economie
 • 14.45 – 15.15: Keynote door Jesse Weltevreden - lector Digital Commerce en directeur Centre for Market Insights
 • 15.30 – 16.10: Ronde 1 met parallelsessies
  - FMB 3.117 | True pricing in sports events (Hannah & Thijs)
  - FMB 3.117 | Gebruik en effect raamsticker Zero Waste (Martijn)
  - FMB 3.121 | Knowledge Mile: meer bijdrage door bedrijven (Rick & Floris)
  - FMB 3.121 | Mindfulness impulsaankopen (Tomas)
  - FMB 4.113 | Donuteconomie bij bedrijven (Peter Paul & Ruby)
 • 16.20 – 17.00: Ronde 2 met parallelsessies
  - FMB 4.117 | Ephemeral Content & Social Media (Gwen & Julliëtte)
  - FMB 4.125 | Robots op de winkelvloer (Mark)
  - FMB 4.125 | De donuteconomie (Amira)
 • 17.00 – 17.30: Afsluiting met een drankje

Wat is de true price voor sportevenementen, marktprijs + echte kosten (ecologische & sociale kosten)

15.30 – 16.10: Ronde 1

Bonden, gemeentes en (commerciële) organisatoren zijn constant bezig om betekenisvolle evenementen te organiseren voor de regio waarin zij opereren. Sportevenementen nemen een betekenisvolle plaats in in het sportbeleid en in de beleving van de sport. Tegenwoordig is het belangrijk om hierbij rekening te houden met de circulariteit, legacy en de duurzaamheid van zo’n evenement. Het probleem doet zich echter voor bij het opstellen van de verdien- en kortingsmodellen. De economische groei heeft geleid tot veel ecologische en sociale gevolgen. Er zal een “true price” moeten worden gevonden om deze sportevenementen te kunnen blijven organiseren. Een true price is de som van de marktprijs en de echte kosten (de ecologische en sociale kosten).

Hannah Baars en Thijs van den End
Studie: Commerciële Economie
Afstudeerrichting: Marketing & Sales

Het gebruik en effect van de raamsticker van Zero Waste Nederland volgens winkeliers

15.30 – 16.10: Ronde 1

Op weg naar een afvalvrije wereld met de Zero Waste Nederland raamsticker. Zero Waste Nederland (ZWNL) wil Nederland helpen met het zo snel mogelijk realiseren van een circulaire economie. Om de maatschappij met zachte hand de goede kant op te sturen heeft ZWNL een raamsticker ontworpen, deze is inmiddels al om meer dan 7000 plekken in Nederland te vinden. De raamsticker helpt retailers om op een simpele manier naar hun publiek te communiceren over afvalvermindering. Het doel van het onderzoek is om informatie te verzamelen over hoe de Zero Waste Raamsticker door retailers wordt gebruikt en te onderzoeken hoe de sticker zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Martijn van de Geest
Studie: Commerciële Economie
Afstudeerrichting: Digital Marketing

Hoe kunnen bedrijven op de Knowledge Mile Amsterdam gemotiveerd worden tot een grotere bijdrage

15.30 – 16.10: Ronde 1

Op welke wijze kan de participatie en betrokkenheid van de organisaties in de Knowledge Mile Bedrijvensinvestering (BIZ) verhoogd worden?
In dit onderzoek zijn Rick Bruyns en Floris Koevermans met organisaties in gesprek gegaan. De inzichten in hun wensen en behoeften worden tijdens deze pitch gedeeld. Daarnaast vertellen zij over de wijze waarop organisaties gestimuleerd kunnen worden om meer betrokken te zijn bij de planning en uitvoering van de activiteiten in de BIZ.

Rick Bruyns
Studie: Commerciële Economie
Afstudeerrichting: Marketing & Sales

Floris Koevermans
Studie: Commerciële Economie
Afstudeerrichting: Digital Marketing

Hoe kan mindfulnesss impulsaankomen verminderen of zelfs voorkomen

15.30 – 16.10: Ronde 1

Dit onderzoek, voor het lectoraat van Creative Media for Social Change, focust op de invloed van mindfulness op impulsaankopen.
40 tot 70% van de aankopen zijn impulsaankopen.
50% van de Nederlandse bevolking geeft aan last te hebben van cognitieve dissonantie na het doen van een aankoop.
Gedurende dit onderzoek is er een experiment gedaan met de doelgroep van dit onderzoek om te kijken of er een daadwerkelijk positief effect is als een consument mindful is in vergelijking met als een consument dit niet is. Door middel van een tekstuele interventie is er gekeken of dit verschil er is.

Tomas Doppenberg
Studie: Commerciële Economie
Afstudeerrichting: Digital Marketing

Wat vinden consumenten van service robots op de winkelvloer

16.20 – 17.00: Ronde 2

HOE KUNNEN SOCIALE ROBOTS ZOALS PEPPER EN TEMI HET BESTE WORDEN INGEZET?
Niet alleen het creëren maar ook het uitvoeren van onderzoek naar humanoïde robots in de dienstverlening stond centraal. Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden om deze robots meer interacties aan te laten gaan met bezoekers. Dit is gedaan door te kijken naar wat de robot kan doen of zeggen om bezoekers over de drempel heen te krijgen, om toch gebruik te maken van de robot. Hiervoor zijn een 4-tal mogelijkheden onderzocht; zwaaien, informeel taalgebruik, aankijken en voortbeweging (de robot rijdt naar een bezoeker toe).

Mark Stradmeijer

Ephemeral content = communicatie-uitingen die na een aantal uur verdwijnen

16.20 – 17.00: Ronde 2

Voor bedrijven wordt het een steeds grotere uitdaging om in een snel veranderend digitaal mediamedialandschap haar doelgroep te bereiken. Een relatief nieuwe vorm van content in social media is ephemeral content. Ephemeral content bestaat uit communicatie-uitingen (zoals afbeeldingen of video’s) die maar beperkt beschikbaar zijn en na een bepaalde periode (meestal na 24 uur) worden verwijderd. Het gebruik van ephemeral content onder consumenten groeit snel en marketeers hebben op deze groei gereageerd door meer gebruik te maken van ephemeral content in hun marketingstrategieën, bijvoorbeeld Instagram stories (een veelvoorkomend voorbeeld). Doordat consumer engagement een belangrijke rol speelt bij de merkwaarde van een bedrijf, de loyaliteit van consumenten verhoogt en de merk prestaties beïnvloed. Is het van belang om te kijken in hoeverre ephemeral content geplaatst door bedrijven bijdraagt aan het verhogen van de consumer engagement.

Gwen Ranoepawiro en Julliëtte Metz
Studie: Commerciële Economie
Afstudeerrichting: Marketing & Sales

Ronde 1 15.30 – 16.10

Thesis research on regenerative/distributive business models (Kate Raworth's Doughnut Economy)

This research is a single case study that focuses on the doughnut theory and terminology, the company space&matter and the architecture industry where the company operates. These three different sources of information are called unit of analysis and triangulation is applied to merge/seek for patterns and causes between. The goal is to find out whether there are new insights to set the course for transformation towards a regenerative/distributive business model. This is done by on one side analysing and literature review, and on the other side interviewing architectural firms which are frontrunners in terms of sustainability.

Peter Paul Korsten
Study: Commercial Economics
Specification: Entrepreneurship
Company: Space&Matter

Toepasbaarheid ontwerpprincipes van de Donuteconomie op sociale ondernemingen

De aanbestedingsmarkt stelt steeds hogere eisen aan MVO-gerelateerde factoren. Dit komt omdat overheidsopdrachten een belangrijke rol spelen bij het oplossen van sociale, ecologische en economische uitdagingen voor overheden. Breedweer is een sociale onderneming in facilitaire dienstverlening. De impact wordt gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en hen voor langere tijd werk te bieden. Het businessmodel van Breedweer gebruikt schoonmaak als middel. Dit draagt bij aan de vervulling van 8 van de 17 SDG's van de VN. Het doel van dit onderzoek is om te verkennen hoe de ontwerpprincipes van de Donuteconomie kunnen worden toegepast op de propositie en het netwerk van Breedweer om zo beter zichtbaar te zijn voor de aanbestedende partij.

Ruby Beugels
Study: Commercial Economics
Specification: Entrepreneurship
Company: Breedweer

Ronde 2 16.20 – 17.00

When business meets Dougnut in Homesharing

Fairbnb.coop wil een model van regeneratief toerisme stimuleren. Momenteel wordt het multi-stakeholdermodel omgevormd van een model dat een homesharing platform is, tot een wereldwijd door de gemeenschap aangedreven ecosysteem voor regeneratieve en distributieve toerisme, volgens de principes van de Donuteconomie. Er is door middel van een case study onderzocht hoe het bedrijfsmodel van Fairbnb ingericht kan worden volgens deze principes, zodat het kan opschalen en beter functioneert in regeneratief en distributief zijn. Ook is onderzocht hoe hosts en gasten van homesharing denken over duurzaam toerisme, dit model en wanneer het aantrekkelijk voor hen is om hieraan deel te nemen.

Amira Zouaghi
Studie: Commerciële Economie
Afstudeerrichting: Marketing & Sales
Bedrijf: Fairbnb.coop

Locatie

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 16 juni 2022

Datum

Startdatum 28 jun

Tijd

14:30 - 18:00 uur