Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Studenten HvA en InHolland gezamenlijk aan de slag voor Cordaan

Uniek onderzoeksproject

13 mrt 2018 13:36 | Urban Management

Hoe zorg je dat het huidige zorgaanbod aansluit op hele specifieke behoeftes? Welke zorg en ondersteuningsbehoeften zijn daarbij passend? En hoe doe je dat bij een doelgroep die extra lastig te bereiken is?

De juiste zorgondersteuning

Gezinnen waarbij een gezinslid een lichte en/of matig verstandelijke beperking heeft, weten niet altijd de juiste zorgondersteuning te vinden. Zeker als het gaat om verstandelijk beperkten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Vanaf dan is diegene zelf verantwoordelijk voor het inschakelen en organiseren van hulp. Hier loopt zorgorganisatie Cordaan, specifiek bij gezinnen met een Nederlands-Turkse en Nederlands-Surinaamse achtergrond vaak tegenaan. Tevens zoekt Cordaan naar een manier om beter in te spelen op de culturele diversiteit van de stad en de beperkte weerspiegeling daarvan eigen organisatiecultuur.

Unieke samenwerking

Voor deze hulpvragen schakelt Cordaan de hulp in van studenten van Hogeschool van Amsterdam en Inholland.  Samen startten ze een uniek onderzoeksproject waarin de studenten van de opleidingen Bestuurskunde, Toegepaste Psychologie en Ergotherapie (HvA) en MER (InHolland) ingezet worden als onderzoekers. De studenten worden in dit proces begeleidt door onderzoekers van het speerpunt Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam, BOOT en door het INholland Lectoraat Diversiteitsvraagstukken  onder leiding van Lector Machteld de Jong. 

Tijdens een feestelijke startbijeenkomst ondertekenden Yvonne Wilders als bestuurder van Cordaan en Lector Management van Cultuurverandering Alex Straathof van de Hogeschool van Amsterdam het samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is het project officieel van start gegaan!

Wij wensen de studenten en onderzoekers veel succes. Het onderzoek loopt tot oktober 2018 en wij houden u graag op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Eelco van Wijk.