Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Vacature: Twee promovendi gezocht (0.6FTE)

Lectoraten Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Digital Commerce

15 okt 2017 09:00 | Urban Management

Binnen het RAAK-PRO gefinancierde project ‘Toekomstbestendig Evenwicht, Balanceren tussen divergerende belangen’ is er ruimte voor het aanstellen van twee Promovendi voor een periode van 4 jaar.

Het onderzoeksproject

Het onderzoek richt zich op het vraagstuk hoe stedelijke consumptieruimten (o.a. winkelgebieden) die te maken hebben met situaties van onderbenutting of oververhitting naar een meer gebalanceerde situatie gestuurd kunnen worden. Dit RAAK-project wil deze processen van verandering in stedelijke consumptieruimten begrijpen en op basis daarvan een nieuw praktische handelingsperspectief bieden aan de diverse actoren. Bewoners, ondernemers, gebiedsontwikkelaars hebben elk hun eigen belang in deze gebieden, maar er is grote onderlinge afhankelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. We bekijken consumptieruimten daarom als ‘commons’ (gemeenschappelijke ruimten) met ‘open acces goods’ (vrij toegankelijke producten), waardoor er vormen van afstemming nodig zijn om tot een duurzaam beheer van deze locaties te komen.

De promoties worden vormgegeven samen met promotoren van de Universiteit Utrecht (prof. dr. O.A.L.C. Atzema, hoogleraar Economische Geografie) en de Universiteit van Amsterdam (prof. dr. J. Grin, hoogleraar Policy Sciences, especially system innovation)

De functie

Je houdt je bezig met het opzetten en uitvoeren van een promotieonderzoek dat moet uitmonden in een proefschrift over de evolutie en governance van stedelijke consumptieruimten. Gegeven het praktijkgerichte karakter van het onderzoek, onderhoud je daarbij veelvuldig contact met relevante partijen als (georganiseerde) ondernemers, bewoners, gemeentelijke diensten, belangenorganisaties en andere relevante stakeholders. Je werkt nauw samen met deze partijen in actiegericht onderzoek naar een aantal stedelijke consumptieruimten in Amsterdam die te maken hebben met de problematiek van onderbenutting en oververhitting. Je presenteert je onderzoeksbevindingen op nationale en internationale congressen en publiceert de bevindingen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast begeleid je studenten in de uitvoer van het onderzoek en in afstudeerprojecten. Voor het onderzoek zelf is 0,6 fte beschikbaar, wat eventueel uit te breiden is met docent-taken in aanpalende opleidingen waarbij zoveel mogelijk synergie met het promotieonderwerp wordt nagestreefd.

Wij zoeken

Twee kandidaten die een deels gemeenschappelijke en een deels eigen insteek hebben in dit project. De eerste kandidaat legt in het promotieonderzoek de nadruk op de economische evolutie van consumptieruimten en de effecten van ‘commoning’ hierop. Deze ideale kandidaat heeft een afgeronde relevante sociaalwetenschappelijke opleiding op Master-niveau in vakgebieden als economische of sociale geografie, urban studies of economie. De tweede kandidaat focust met name op de processen van governance en mogelijkheden van commoning in stedelijke consumptieruimten. Deze kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde relevante sociaalwetenschappelijke opleiding op Master-niveau in vakgebieden als bestuurskunde, urban studies, planologie of politicologie. Beide kandidaten beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ervaring met (onderzoek naar) stedelijke (beleids-)processen is een aanbeveling. Je bent flexibel, leergierig, een doorzetter en sociaal vaardig. Je beschikt over goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en de Engelse taal.

De afdeling

Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken is een lectoraat van de Faculteit Maatschappij en Recht. Digital Commerce is een lectoraat van de Faculteit Business en Economie. Het Speerpunt Urban Management integreert onderzoek uit verschillende faculteiten in een samenhangend programma naar stedelijke vraagstukken.

Informatie

Nadere informatie over het onderzoeksproject en over de functie is te verkrijgen bij dr. Anne Risselada onderzoeker van Faculteit Business en Economie per e-mail: vacatures@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren) of telefonisch: 06-21155722.